ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

’t Zonnehuis is de benaming van de winkel met bijhorende domeinnaam die eigendom is van Katrien Janssens, met maatschappelijke zetel te Sint Antoniusstraat 30 2520 Ranst, en ingeschreven is in het RPR Antwerpen onder het nummer 1234.123.123. Klanten kunnen op de website het assortiment consulteren waarna zij telefonisch of via email een bestelling kunnen plaatsen. De koopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de bestelling van de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per email verstuurd wordt door ’t Zonnehuis. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij ’t Zonnehuis als leverancier van goederen en diensten optreedt. De algemene voorwaarden worden door de klant aanvaard op het ogenblik dat zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door ’t Zonnehuis. De algemene voorwaarden van ’t Zonnehuis heffen de algemene voorwaarden van de klant of een derde op. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar mits schriftelijke bevestiging vanwege ’t Zonnehuis, ook al komen ze voor op documenten  die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door verbinding te maken met de website van ’t Zonnehuis verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

 

Prijzen
De op de website aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden in onderling overleg bepaald.  (voor meer informatie omtrent de verzend- en leveringskosten gelieve met ons contact op te nemen). De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn illustratief bedoeld.

 

Aanbod

Ondanks het feit dat de website van ’t Zonnehuis met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ’t Zonnehuis niet. t’Zonnehuis is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. T’Zonnehuis is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door ’t Zonnehuis. T’Zonnehuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.  

 

Betaling
Voor aankopen via telefoon of email is betaling per overschrijving of contant bij levering mogelijk.  Voor alle bestellingen wordt een betaling geëist alvorens de goederen worden geleverd. In de winkel is ook betaling met bankkaart/kredietkaart mogelijk. 

In geval van niet- of laattijdige betaling is de klant een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag met een minimum van 25 euro per factuur.

 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van ’t Zonnehuis. 

 

Plaats van levering
De levering wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en in onderling overleg. Kosten voor transport en levering worden in onderling overleg besproken.


Klachten

Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan ‘t zonnehuis Tel. 0485/18.55.22 of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Annulering koopovereenkomst

Aanvaarding van de artikelen dekt alle zichtbare gebreken. ‘t Zonnehuis verbindt zich er enkel toe de aangekochte artikelen gedeeltelijk of volledig terug te nemen en om te ruilen indien deze een kurksmaak hebben (zie onze rubriek kurkgarantie) of in geval de kwaliteit duidelijk gebrekkig is. De artikelen moeten teruggezonden worden in de originele verpakking, vergezeld met een rekening, kasticket of factuur en dit tot maximum 2 maanden na de aankoop. De uiteindelijke eindbeslissing over de omwisseling ligt te allen tijde bij ‘t Zonnehuis.


Privacy

De persoonlijke gegeven die de klant ‘t Zonnehuis bezorgd heeft, worden enkel opgenomen in de bestanden van ‘t Zonnehuis. Zij worden verwerkt teneinde het beheer van onze werking te verzekeren, alsook om de klant in te lichten inzake onze artikelen, diensten, promoties en acties. Indien de klant niet meer wenst gecontacteerd te worden door ‘t Zonnehuis. voor commerciële doeleinden, dient hij dit te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Leeftijdsrestrictie

Gezien de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol bepaald is op 16 jaar en voor sterke dranken op 18 jaar, is het ten strengste verboden wijn of andere dranken uit ons aanbod te bestellen voor deze leeftijdsgroepen.  Bestellingen worden steeds afgehaald in onze winkels of thuis geleverd door onze eigen leveringsdienst. Deze transacties zullen enkel plaatsvinden als we zeker zijn dat aan de leeftijdsvoorwaarden voldaan wordt. Indien er twijfel mocht bestaan over de leeftijd van de afnemer op het moment van levering of afhaling wordt zijn of haar identiteitskaart gevraagd. Indien de afnemer ons op geen enkele wijze kan verifiëren dat hij weldegelijk de minimumleeftijd van 16 of 18 jaar heeft bereikt; eigenen wij ons het recht toe de transactie te annuleren.


Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen ’t Zonnehuis en de klant is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. Eventuele geschillen zullen ter berechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in het gebied waar de maatschappelijke zetel van ‘t Zonnehuis gevestigd is.


Kurkgarantie

Wanneer U een wijn met kurksmaak heeft, mag u deze, de fles zo vol mogelijk met de originele kurk, retourneren naar ‘t Zonnehuis. Wij zullen deze zonder problemen omruilen door eenzelfde fles die op dat moment verkocht wordt (de jaargang kan dus wijzigen). Wij betalen echter in geen enkel geval een fles met kurksmaak terug. Kurksmaak-wijnen worden enkel omgeruild! OPGELET: Deze service is enkel geldig met mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs (kassa, ticket of factuur) en dit tot maximum 1 jaar na aankoop van de wijn.


Verzendkosten

Bij ’t Zonnehuis kan u rekenen op een snelle levering.  Alle flessen worden verzekerd verzonden d.w.z. in dubbeldikke breukvrije dozen of in de originele verpakking. Alle verzendkosten kan u terugvinden op onze website.